Shop

Quà VIP / Khung tranh tòa nhà chữ Phúc Vietcombank

Khung tranh tòa nhà chữ Phúc Vietcombank

Kích thước : 13x26cm

Khung tranh bằng gỗ, tòa nhà VCB và chữ Phúc mạ vàng 24k .

Sản phẩm được thiết kế riêng biệt và chế tác bằng thủ công đem lại giá trị trân trọng nhất đến với khách hàng.

 

Share:

Mô tả

Kích thước : 13x26cm

Khung tranh bằng gỗ, tòa nhà VCB và chữ Phúc mạ vàng 24k .

Sản phẩm được thiết kế riêng biệt và chế tác bằng thủ công đem lại giá trị trân trọng nhất đến với khách hàng.