Shop

Quà VIP / KHUNG TRANH CHỮ PHÚC

KHUNG TRANH CHỮ PHÚC

10,000,000 

“Phúc sinh phú quý gia đình thịnh
Lộc tấn vinh hoa tử tôn hưng”

Chữ Phúc là biểu tượng cho sự may mắn, điềm lành, sung túc và mang ý nghĩa phúc đức tới gia đình. Bởi vì, Chữ Phúc (福) tương đồng với chữ PHÚ 富nghĩa là giàu có, của cải tiền bạc dư dả. Thêm vào đó, chữ Phúc dễ liên tưởng xa tới chữ HỢP (合) nghĩa là tất cả hội tụ lại, sống với nhau thân, hòa hợp. Vì vậy, Mọi người tin rằng Giữ chữ Phúc bên cạnh để cầu phúc đến quanh năm, phúc luôn kề cận mang lại may mắn thuận lợi.

Mặt khác, theo phương Đông, chữ Phúc còn có nghĩa “thuận lợi”, “đồng thuận”. Thuận từ trên xuống dưới, mọi việc hanh thông thống nhất, đời sống tinh thần và vật chất đều không gặp trở ngại, gặp dữ hóa lành, đó tức là thuận lợi, là có Phúc.

Chất liệu : vàng lá 24k

Kích thước : 42*81cm

Share:

Mô tả

“Phúc sinh phú quý gia đình thịnh
Lộc tấn vinh hoa tử tôn hưng”

Chữ Phúc là biểu tượng cho sự may mắn, điềm lành, sung túc và mang ý nghĩa phúc đức tới gia đình. Bởi vì, Chữ Phúc (福) tương đồng với chữ PHÚ 富nghĩa là giàu có, của cải tiền bạc dư dả. Thêm vào đó, chữ Phúc dễ liên tưởng xa tới chữ HỢP (合) nghĩa là tất cả hội tụ lại, sống với nhau thân, hòa hợp. Vì vậy, Mọi người tin rằng Giữ chữ Phúc bên cạnh để cầu phúc đến quanh năm, phúc luôn kề cận mang lại may mắn thuận lợi.

Mặt khác, theo phương Đông, chữ Phúc còn có nghĩa “thuận lợi”, “đồng thuận”. Thuận từ trên xuống dưới, mọi việc hanh thông thống nhất, đời sống tinh thần và vật chất đều không gặp trở ngại, gặp dữ hóa lành, đó tức là thuận lợi, là có Phúc.

Chất liệu : vàng lá 24k

Kích thước : 42*81cm