Shop

Quà VIP / Khung tranh trống đồng

Khung tranh trống đồng

Kích thước : 40x40cm

Mô hình trống đồng được thiết kế 2D , hình ảnh trống dồng được chế tác tinh tế và mạ vàng 24k.

Kích thước sản phẩm có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

 

Share:

Mô tả

Kích thước : 40x40cm

Mô hình trống đồng được thiết kế 2D , hình ảnh trống dồng được chế tác tinh tế và mạ vàng 24k.

Kích thước sản phẩm có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.